NTNU USC DIMBA Program 國立臺灣師範大學國際企業管理雙碩士學位學程

Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text

NTNU USC DIMBA Program

國立臺灣師範大學

國際企業管理雙碩士學位學程

CIS設計
國際交流方面,擴展國際學術合作學校及層級,擴大並強化現今與全球近300所知名姊妹 校學生、教師之合作交流,並提供國際學生家庭式的照顧,使得各國青年學子對於本土文化 有深入了解,進而打造與全球同步的國際化生活環境。

Date
Aug 6, 2015

TAG
CIS設計,品牌形象設計,品牌識別系統,LOGO設計

GO TOP↑